بر اساس مفاد سند تحول بنیادین انجام شد:

اساسنامه «اردوگاه های دانش آموزی» به تأیید ریاست جمهوری رسید

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی از تأیید اساسنامه اردوگاه های دانش آموزی به وسیله ریاست جمهوری در نهصد و نود ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ؛حسن شربت دار گفت: یکی از موضوعات مهمی که مدت ها دغدغه حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی بود، اساسنامه اردوگاه های دانش آموزی  است که با تصویب در نهصد و نود و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به تأیید ریاست محترم جمهوری، ‌ رسید و به زودی برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: اردوگاه دانش آموزی به عنوان محیطی تربیتی و اثرگذار می تواند با ارائه برنامه ها و فعالیت های متنوع و خلق موقعیت های جدید یادگیری، متناسب با نیازهای فردی و جمعی دانش آموزان، زمینه دستیابی آنان را به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت فراهم کند.

برای دریافت اساسنامه اینجا کلیک کنید.