دبیرکل شورای عالی آموزش و پروش در گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش؛

تشریح آئین نامه اجرایی جدید مدارس و تبیین جایگاه مدرسه در سند تحول

دبیرکل شورای عالی آموزش و پروش در گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش به تشریح آئین نامه اجرایی مدارس پرداخت و جایگاه مدرسه را از منظر سند تحول بنیادین بیان کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آمورش و پرورش، صبح امروز ، محمود امانی در گردهمایی مشترک شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش که با موضوع پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید و در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار کرد: در سند تحول بنیادین، از مدرسه به عنوان محلی برای شکل گیری موقعیت های مختلف یادگیری مؤثر، نام برده می شود، لذا مدرسه محل درک و اصلاح موقعیت است و آیین نامه اجرایی جدید مدارس نیز با این نگاه به مدرسه در فضای جدید شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس تحلیلی که از سند تحول بنیادین صورت می گیرد، مأموریت مدرسه این است که بر تربیت رسمی و عمومی متمرکز باشد؛ البته در دوره تربیت رسمی و عمومی، از مدرسه انتظارات زیادی بیان می‌شود در حالی که مدرسه یک مأموریت اولیه دارد.

امانی طهرانی افزود: بر اساس سند تحول بنیادین، مدرسه باید بر شایستگی‌های پایه یادگیری، رشد متوازن در شایستگی‌های تربیتی در ۶ساحت و مأموریت‌های ویژه ملی متمرکز باشد.

وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین به «مدیر مدرسه»، نگاه ویژه ای شده است و مدیر مدرسه، مخاطب بی واسطه سند تحول است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تشریح نقش مدیر، خاطرنشان کرد: «مدیر» رکن ایجاد ارتباط موثر بین مدرسه، جامعه و حاکمیت، و دارای صلاحیت و اختیار، کنشگر و مسئول در قبال کیفیت و اثربخشی است.

بنابراین آیین نامه اجرایی مدارس با این نگاه تدوین شده و نسخه امروز آن حاصل کار چند سال تلاش شورای عالی آموزش و پرورش است.

امانی طهرانی گفت: آیین نامه اجرایی مدارس، دارای ۸فصل است که ابتدا اجرای آزمایشی ۳ساله خواهد داشت.

وی افزود: این آیین نامه یک درسنامه و مفصل ترین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است که هدف آن ارتقای جایگاه مدرسه است؛ لذا، تقویت ارتباطات مدرسه، تمرکز زدایی، مشارکت جویی و …، در دستور کار مدرسه قرار خواهد داشت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص چرخش‌های تحول آفرین در پی این آئین نامه، اظهار کرد: چرخش‌هایی را در راستای سند تحول بنیادین برای این آئین نامه در نظر گرفته ایم، بنابراین مدیران مدارس باید با این آئین نامه ارتباط برقرار کنند.

وی اضافه کرد: برای آموزش این موضوع نیز اقداماتی در شورای عالی آموزش و پرورش، انجام خواهد شد.