وزیر آموزش و پرورش در شورای آموزش و پرورش استان کرمان:

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید شده است که ۱۰ تا ۲۰درصد اوقات دانش آموزان در قالب «برنامه ویژه مدرسه» بیرون از کلاس باشند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یوسف نوری، در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان، با اشاره به پیشنهاد ایجاد اردوگاه فرهنگی «شهیدسلیمانی» در کرمان افزود: این اردوگاه می تواند «مدرسه شهید سلیمانی» برای ایجاد «سواد چند بعدی» و دانش آموزان مسئولیت آفرین باشد.

وی بیان کرد: از اردوگاه فرهنگی استفاده های خوبی می توان کرد و برای تربیت نسل شهید سلیمانی از آن به طور خاص استفاده کرد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: سرانه «اردوی دانش آموزی» ما قبل از کرونا در بهترین حالت یک روز در سال است، اما بهترین کشورها دانش آموزانشان ۷۰درصد وقت خود را بیرون از کلاس و مدرسه سپری می کنند.

وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید شده است که ۱۰  تا ۲۰درصد اوقات دانش آموزان در قالب «برنامه ویژه مدرسه» بیرون از کلاس باشند.

نوری تأکید کرد: باید در بالا بردن سواد چند بعدی بکوشیم و در این راستا باید زمینه ها در افراد مشخص شود و انتقال مفاهیم صحیح صورت گیرد تا دانش آموزان به مهارت برسند.

وی افزود: دولت مردمی برای قوی شدن نیاز به ساز و کارهایی دارد که یکی از آن ها استفاده از ظرفیت «شورای آموزش و پرورش» است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز در استان کرمان کارهای زیادی کرده و می توانیم برای ساخت و گسترش فضاهای آموزشی از ظرفیت هایی که در قوانین آمده، استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که حمایت خانواده ها از نظام تعلیم و تربیت، حائز اهمیت است، افزود: یکی از کارهای خوب دولت، «واکسیناسیون» بود که با فرهنگ سازی و مشارکت خانواده ها بخوبی در حال انجام است. اگر حمایت خانواده ها و  مشارکت آن ها در بازگشایی مدارس نبود؛ نمی توانستیم آموزش ها را به صورت حضوری ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: با قوّت اعلام می کنیم که مدارس باید باز باشند و دانش آموزان امروز از بازگشایی مدارس خوشحال هستند.