به منظور عملیاتی سازی راهکار ۵-۵ سندتحول بنیادین صورت گرف:

شیوه نامه «برنامه ویژه مدرسه» ابلاغ شد/ اجرای آموزش‌های مهارت محور در مدارس

 به منظور عملیاتی سازی راهکار ۵-۵ سندتحول بنیادین و برنامه درسی ملی و در راستای سیاست کاهش تمرکز، شیوه نامه اجرایی «برنامه ویژه مدرسه» از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، برنامه ویژه مدرسه بر اساس رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزشهای مهارت محور و بسط گستره فعالیتهای پرورشی در سطح مدارس ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و کاردانش به اجرا در می آید.