مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول بنیادین؛

ضرورت توجه به رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی در برنامه سالانه مدارس

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول بنیادین اظهار کرد: مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه؛ رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، رضا مددی درباره تدوین برنامه سالانه مدارس در سال تحصیلی پیشرو خطاب به مدیران مدارس که کار تعلیم و تربیت را انجام می‌دهند گفت: اصل کار تعلیم و تربیت در مدرسه است لذا باید تلاش کنیم در مدارس اتفاقات مثبتی صورت بگیرد. برای تدوین برنامه سالانه مدیران مدارس باید سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش ‌و پرورش را بدانند و نسبت به تدوین برنامه سالانه اقدام کنند.

وی افزود: در سنوات گذشته این موارد به مدیران مدارس گفته می‌شد اما چند سالی است که برنامه‌ها انضباط پیدا کرده‌اند به‌طوری ‌که بستر تدوین برنامه ملی سند تحول بنیادین است و وزارت آموزش‌وپرورش باید با استفاده از رویکردها، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ گذاری‌های این سند برنامه‌ریزی کند.

هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید مبتنی بر سند تحول بنیادین باشد

مددی اشاره کرد: وقتی می‌گویند در آموزش‌وپرورش هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید مبتنی بر سند تحول بنیادین باشد شامل تمام سطوح می‌شود اما مدیران مدارس برای تدوین برنامه سالانه باید سیاست‌ها، جهت‌گیری و رویکردهای آموزش‌وپرورش را بدانند زیرا بدون شناخت کافی از سیاست‌های آموزش‌وپرورش برنامه‌ای که از سوی مدیران مدارس تدوین می‌شود، جامعیت نخواهند داشت؛ این جزو حقوق مدیران مدارس است که از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها آگاهی کامل داشته باشند و با شناخت کامل از جهت‌گیری‌های کلان کشور به‌صورت منطقه‌ای و استانی نسبت به تصمیم‌گیری در مدرسه خود اقدام کنند.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول بنیادین بابیان اینکه برنامه‌ای که مدیران در مدرسه تعیین و بر اساس آن عمل می‌کنند از دو بخش تشکیل می‌شود افزود: بخش اصلی برنامه مدرسه برنامه درسی است، همه ما می‌دانیم که در سطح کشور برای پایه‌ها و دوره‌های تحصیلی برنامه درسی داریم که همان برنامه هفتگی مدارس است و این مهم‌ترین وقت دانش‌آموزان نیز در همین برنامه درسی در داخل و خارج از کلاس که حتی ۹۰درصد هزینه‌های آموزش‌وپرورش در این برنامه درسی است، صرف می‌شود.

تحقق بخشیدن برنامه درسی و برنامه هفتگی دانش‌آموزان

مددی با اشاره به اینکه مبنای کار مدارس در تدوین برنامه‌ها و عملکرد یک‌ساله تحقق بخشیدن برنامه درسی و برنامه هفتگی دانش ‌آموزان است، مأموریت اصلی مدیران مدارس را همین موضوع دانست چراکه نظام ما نظام برنامه‌ریزی متمرکزی است و برنامه درسی در سطح کشور یکسان خواهد بود لذا تمرکز اصلی مدیران باید بر تحقق برنامه درسی باشد.

وی عنوان کرد: که یکی از نقش‌های مهم اهداف تعلیم و تربیت را باید از رهگذر برنامه درسی جستجو کنیم. مسیر خروجی که از مدرسه به دست می‌آوریم از برنامه درسی خواهد بود. برنامه درسی مهم‌ترین سیاست آموزش‌وپرورش برای تدوین برنامه سالانه است اما برنامه درسی مکملی دارد که آن مکمل مجموعه‌ای از توصیه‌ها، پیشنهاد‌ها و اقداماتی است که از طریق منطقه در قالب برنامه سالانه به مدیران مدارس پیشنهاد می‌شود.

تدوین برنامه سالانه براساس برنامه درسی، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش‌وپرورش خواهد بود

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول بنیادین بیان کرد: تدوین برنامه سالانه بر اساس برنامه درسی، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش‌وپرورش خواهد بود؛ هرسال وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت‌های مختلف در سطح ملی برنامه سالانه را تنظیم می‌کنند امسال نیز این برنامه سالانه تنظیم‌شده و تحت عنوان سیاست‌ها و برنامه‌های سال ۹۹ابلاغ‌شده است که این سیاست‌ها و برنامه‌ها برآیند سیاست‌های ملی، استانی و منطقه‌ای لحاظ شده و در اختیار مناطق قرارگرفته است.

مددی بابیان اینکه این سیاست‌ها و برنامه‌ها به مدیران مدارس کمک خواهد کرد که در سال ۹۹جهت‌گیری‌های نظام اجرایی مشخص شود گفت: این سیاست‌ها در ۳گروه مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم خواهد بود که به‌صورت تفکیکی در اختیار مدیران مدارس از سوی مناطق قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: که آنچه از منطقه به مدارس داده خواهد شد سیاست‌ها و رئوس فعالیت‌ها خواهد بود که مدرسه باید براساس آن نسبت به تدوین برنامه اقدام کند. براساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی، مسئولیت تدوین برنامه سالانه بر عهده شورای مدرسه است و شورای مدرسه باید برنامه سالانه را تنظیم کند سیاست‌ها و رئوس برنامه یا شناسنامه فعالیت‌ها ازجمله مواردی است که در فرم مخصوص مدیران دربسته سیاستی منطقه به مدرسه‌ دیده می‌‌شود.

مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه باید رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را مورد توجه قرار دهند

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول بنیادین در مورد مهم‌ترین پیام سند تحول برای مدیران مدارس گفت: رویکرد مدیران به تعلیم و تربیت باید رویکرد تربیت همه‌جانبه و متوازن باشد؛ این موضوع یعنی تعلیم و تربیت تمام ساحتی. مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه باید رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را موردتوجه قرار دهند. هر فعالیتی در مدرسه باید رابطه خود را با ساحت‌ها و اهداف برنامه درسی مشخص کند. ساحت‌ها در فعالیت از هم جدا نیستند و فعالیت‌هایی که به سرانجام می‌رسند باید مرتبط با چند ساحت باشند.