صحرایی: ریل آینده کشور در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش برنامه‌ریزی شده است

وزیر آموزش و پرورش: تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر انتخاب مکان مدرسه بر اساس افق ۵۰ ساله

وزیر آموزش و پرورش: برای ساخت یک ایران قوی، باید به مدرسه برگردیم

امام جمعه شیراز: مهمترین وظیفه ما اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش: هیچ سندی را در کنار سند تحول نمی‌گذاریم

در مجمع عمومی سالانه انجمن تعلیم و تربیت حوزه؛ نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بررسی شد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش: سند تحول بنیادین به دنبال تاثیرگذاری دانش‌آموزان در جامعه است

صحرایی: لایحه تقویت مدارس دولتی به مجلس خواهد رفت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش: تحول در جامعه منوط به آموزش و پرورش است

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش: برای تحقق واقعی تربیت به فضا‌های مختلف آموزشی و تربیتی مطلوب نیاز داریم.