دبیر ستاد اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین وزارت آموزش‌و‌پرورش:

تبدیل زیر نظام‌های سند تحول بنیادین به ۱۵۵ پروژه اجرایی در آموزش و پرورش

دبیر ستاد اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین وزارت آموزش‌و‌پرورش گفت: زیر نظام‌های سند تحول بنیادین به ۱۵۵ پروژه اجرایی در آموزش و پرورش تبدیل شده است.

به گزارش پانا، علی پارسانیا، دبیر ستاد اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین وزارت آموزش‌و‌پرورش در گردهمایی شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش کشور در اصفهان اظهار داشت: سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و از آن زمان، اقدامات خوبی براساس آن انجام گرفت که از آن جمله می‌توان به تأسیس دانشگاه فرهنگیان، اجرای نظام ۶-۳-۳ و اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هنوز از تحقق اهداف سند فاصلهٔ جدی داریم اما درعین‌حال کار پژوهشی خوبی روی آن انجام شده است، بیان داشت: عمدهٔ دلایل عدم تحقق کامل اهداف سند، در سه سطح بررسی شده است که یکی از آن‌ها را می‌توان فقدان شاخص دانست که باعث می‌شود ندانیم به دنبال محقق کردن چه چیزی هستیم.

پارسانیا ضعف در وظیفه سپاری و برنامه‌ریزی و ضعف در نظام نظارت و پایش درونی و بیرونی را از دیگر نقاط ضعف دانست و عنوان کرد: برای اجرای سند تحول بنیادین، نقشه‌های راه مختلفی تدوین شده بود ولی این نقشه‌های راه به دلایل مختلف قابل اجرا نبوده یا در حوزه‌های مختلف همپوشانی داشتند که بی‌انضباطی در فرایند مدیریت را به وجود می‌آورد.

دبیر ستاد اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین وزارت آموزش‌و‌پرورش ادامه داد: نقشهٔ راه جدید و کاملی برای اجرای سند تحول بنیادین در دولت سیزدهم طراحی شده است که در آن، زیرنظام‌های مختلف را تبدیل به ۱۵۵ پروژه کرده‌ایم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این نقشهٔ راه اذعان کرد: هریک از پروژه‌های یاد شده دارای یک شاخص است و میزان هدف، وضعیت موجود، سال آغاز، سال پایان، میزان تحول آفرینی، واحد مسئول و سطح اجرا در آن مشخص شده است و همچنین برای شاخص‌های هر پروژه نیز به صورت جداگانه سال پایان تعیین شده است و در برش‌های سالانه سررسید شاخص‌های تمام پروژه‌های هرسال مشخص شده‌اند تا فرایند اجرا و ارزیابی تسهیل شود.

پارسانیا اضافه کرد: در پروژه‌های مشخص شده، اقدامات باید به صورت زنجیره‌ای باشند؛ یعنی اگر قرار است در زمینهٔ قرآن اقدامی انجام شود باید ارتباط کتاب درسی قرآن با فعالیت‌های قرآنی حوزهٔ پرورشی مشخص باشد.

دبیر ستاد اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین وزارت آموزش‌و‌پرورشپ ویش هیسطوری از اقدامات خوب وزارت آموزش و پرورش توصیف کرد و گفت: طی این پویش، آموزش و پرورش با همکاری نهادهای بیرونی نظیر حوزهٔ هنری، موفق شد تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان را درگیر کند تا اطلاعات خوبی را در زمینه استعمارشناسی به دست آورند.

وی خاطرنشان کرد: نقشهٔ راه سند تحول بنیادین پس از ابلاغ توسط وزیر آموزش و پرورش، باید در استان‌ها، مناطق و مدارس اجرا شود و پس از آن، ساختار پایش و نظارت آن فعال خواهد شد؛ در نهایت نیز در پایان هر سال، گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.