رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پس از ۱۱ سال با اهتمام رئیس جمهور شهید

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: موضوع رتبه بندی معلمان در نظام آموزش و پرورش کار بزرگی بود که در اولین سال حضور رئیس دولت سیزدهم انجام شد.

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش  در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، اظهار داشت: رئیس جمهور شهید و مقید نگاه متعالی به مجموعه تعلیم و تربیت،  آموزش و پرورش و فعالیت های تربیتی و آموزشی داشتند و به این موضوع که ایران قوی در پرتو تعلیم و تربیت قوی امکانپذیر است، معتقد بودند. با همین نگاه برنامه های آموزش و پرورش را کاربردی و به صورت عملیاتی دستور می دادند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور پیش از ورود به حوزه دولت در دوران انتخابات به امر تعلیم و تربیت، معلم، جایگاه مدرسه و معلم اهتمام جدی داشتند و پس انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور،آموزش و پرورش دغدغه اصلی وی بود و سعی داشتند که این مجموعه در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری به نحو شایسته مدیریت شود.

وی گفت: مطابق نگاه مقام معظم رهبری در این دولت کارهای شایسته ای از جمله سند تحول بنیادین و اجرای آن صورت گرفت، نگاه بر این بود که سند تحول بنیادین  براساس هدف های عملیاتی، رفتاری و راهبردی در آموزش و پرورش اجرا شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: موضوع رتبه بندی معلمان در نظام آموزش و پرورش کار بزرگی بود که در اولین سال حضور دولت انجام شد. سند تحول بنیادین در دو دوره مجلس و دولت قبلی در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مصوب شده و پس از ۱۱ سال در این خصوص اقدامی صورت نگرفته بود و با استقرار دولت، سند تحول بنیادین و راهکارهای آن از جمله رتبه بندی معلمان اجرایی شد.

محمودزاده بیان کرد: در حوزه آموزشی و تاثیر سوابق تحصیلی برای آینده دانش آموزان، مرجعیت را به آموزش و پرورش بارگرداند. دستور بحث بازگشت به مدرسه و کتاب درسی و برگشت به کلاس درس درسال های گذشته و دو دوره مجلس مصوب شده و صادر شده است و هم اکنون در آموزش و پرورش در حال اجراسازی است. آموزش و پرورش با کمک دستگاه های دیگر در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری امتحانات نهایی و تاثیر سوابق تحصیلی برای پایه دوازدهم در سال گذشته و امسال برای پایه های دهم و یازدهم را اجرایی کرد. این کار عظیم و تاثیر گذار در تربیت دانش آموزان در تراز جمهوری اسلامی بوده است.

وی افزود: بحث جذب نیروی انسانی، سفارش نیروی انسانی به دانشگاه و آماده سازی فضا برای دانشگاه فرهنگیان در حوزه اقدامات تربیتی و فرهنگی در قالب رویکرد ترویجی، تمهیدی و تعمیقی به مرور برای دانش آموزان در حال انجام است.  سال گذشته در دولت سیزدهم بزرگترین استخدام نیروی انسانی در حوزه آموزشی و پرورشی انجام گرفت، در این دولت بیشترین دانشجو را در دانشگاه فرهنگیان داشتیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی عنوان کرد: زیرساخت اساسی از جمله جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان برای آینده معلمی شکل گرفت. بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بزرگترین و مهمترین سرمایه کشور نیروی انسانی است که نیروی انسانی دستاوردهای انقلاب را حفظ و آن زا گسترش می دهد و تداوم انقلاب اسلامی به دست آن شکل می گیرد.

وی تأکید کرد: به همین دلیل  رئیس جمهور شهید دغدغه در تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان داشتند و سفارشاتی به دانشگاه فرهنگیان داده شده تا نیروهای مدنظر سند تحول بنیادین تربیت شوند و آن نیرو دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند. موضوعات دیگر در حوزه سخت افزاری انجام پذیرفت که در دو و نیم سال گذشته تعداد پژوه های آموزشی زیادی افتتاح شد.

محمود زاده ادامه داد: رئیس جمهور شهید به مناطق محروم توجه زیادی داشتند و به دنبال عدالت آموزشی و تربیتی بودند که هیچ استعدادی از دانش آموزان در مناطق محروم  به دلیل کمبود امکانات بدون استفاده قرار نگیرند و پیگیری هایی دراین زمینه انجام شد، همچنین سرانه ای برای افراد دهک های پایین برخورداری از ظرفیت های مدارس استعدادهای درخشان تعیین و استفاده شد. نقشه راه و برنامه کلیدی با دغدغه رئیس جمهور مشخص شد که فرأیند آن ۶ ماه تا ۱۰ سال  صورت می گیرد و تاثیراتش در آینده نظام انقلابی دیده می شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی عنوان کرد: رئیس جمهور شهید  مبنا را آموزش و پرورش می دانست و اعتقاد عمیقی به ایران قوی داشت و ایران قوی را در پرتو تعلیم و تربیت قوی می دانست و اینکه نگاه حمایتی بیشتری به آموزش و پرورش نسبت به مجموعه های دیگر داشت،حضور رئیس جمهور برای مجموعه معلمان و آموزش و تربیت دلگرمی بود.

وی ادامه داد: بحث عدالت اجتماعی که بعضی دانش آموزان به دلیل کمبودها از استعدادهایشان استفاده نشد مد نظرشان بود.