رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش:

نقشه راه دقیقی برای اجرای سند تحول بنیادین ترسیم نشده بود/ بازنگری در این نقشه راه

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: از زمانی به پژوهشگاه ماموریت داده شد اولین کاری که انجام گرفت آسیب شناسی مسیر بود و دلایل کامل اجرا نشدن سند راه تحول بنیادین مورد بررسی قرار گرفت، یکی از مهمترین دلایل، عدم نقشه راه دقیقی برای اجرایی سازی سند بود.

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اظهار کرد: نقشه راه سند تحول بنیادین در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تدوین شد، سند تحولی که حدود ۱۳ سال از آن می‌گذرد و همچنان در ابهام به سر می‌بریم که این سند چقدر اجرا شده است.

وی افزود: از زمانی به پژوهشگاه ماموریت داده شد اولین کاری که انجام گرفت آسیب شناسی مسیر بود و دلایل کامل اجرا نشدن سند مورد بررسی قرار گرفت، یکی از مهمترین دلایل، عدم نقشه راه دقیقی برای اجرایی سازی سند بود.

محبی گفت: به این نتیجه رسیدیم که این نقشه در دو سطح اجرا شود، یکی برنامه ریزی و ستاد و سطح دیگر اجرا در مدرسه است بنابراین طرح الگوسازی تراز مدرسه کلید خورد.

وی با اشاره به مدرسه تراز سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: باید بدانیم مدرسه‌ای که برای ما سند ترسیم می‌کند چیست، وضعیت موجود مدرسه را هم دربیاوریم یعنی نیاز به این داریم که همه مدارس ما وضعیت موجود خود را بشناسند و نقطه آغاز خود را به دست آورند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: گام سوم برنامه، رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است، هر مدرسه‌ای اقتضائات خود را دارد بنابراین برنامه عملیاتی مختص خود را می‌خواهد. مدرسه‌ای ممکن است۳ سال و مدرسه‌ای ممکن است ۱۰ سال طول بکشد تا به وضعیت مطلوب خود برسد.

وی با بیان اینکه ویژگی این الگو این است که هر مدرسه‌ای نقطه آغاز خود را می‌شناسند و با برنامه ریزی به نقطه مطلوب می‌رسد، گفت: ۵ بعد اصلی برای مدارس ترسیم شده و به دنبال آن ۳۲ مولفه تعریف شده است، مدیریت و راهبری یک بعد آن است؛ بعد دوم کنش‌گران مدرسه است یعنی بررسی شود که جامعه محلی، دانش آموزان، مربیان و اولیا چه نقش و رسالتی دارند.

وی با اشاره به این مطلب که بعد سوم برنامه درسی و تقویتی است که در دو سطح ملی و مدرسه‌ای ترسیم شده است، گفت: مدرسه باید حدود ۲۰ درصد از برنامه را خودش بنویسد، بعد چهارم محیط فرهنگی تربیتی و فیزیکی و بعد پنجم نتایج و پیامدهاست.

وی تصریح کرد: منظور از مدرسه و دانش آموز و تحقق شایستگی‌های درسی و یادگیری از نظر علمی است، یکی از نقاط برجسته این الگو این است که فرایند را در ارزیابی‌ها مد نظر قرار نمی‌دهد بلکه خروجی را می‌بیند که خروجی دانش آموز، والدین و مربیان هستند.

محبی با متذکر شدن این مطلب که هر مدرسه‌ای با خودش سنجیده می‌شود، بیان کرد: به این مسئله پرداخته می‌شود که مدرسه چه میزان توانسته عملکرد معلمان را به حد مطلوب برساند و مشارکت والدین را به حد لازم با خود داشته باشد.