فعالیت‌های جالب آموزشی تربیتی مدرسه دخترانه «ریحانه» روستای مسجدین شهر همدان