مدیرکل آموزش و پرورش فارس در آیین افتتاح اولین اردوی برنامه ریزی تحول در مدرسه در شیراز خبرداد:

اردوهای برنامه ریزی تحول در مدرسه ویژه معلمان در استان فارس توسعه می یابد

مدیرکل آموزش و پرورش فارس توجه به فعالیت های فوق برنامه و اردوها برای دانش اموزان را بسیار موثر دانست که میتواند در تربیت انها نقش اثرگذار خوبی داشته باشد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و‌ روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، محمد خلیل عسکری در آیین افتتاح اولین اردوی برنامه ریزی تحول در مدرسه در باشگاه فرهنگیان شیراز گفت:در اجرایی سازی تحول، یکی از اولویت ها درکنار سایر موارد باید تامین فضا و تجهیزات مناسب برای دانش اموز باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس توجه به فعالیت های فوق برنامه و اردوها برای دانش اموزان را بسیار موثر دانست که میتواند در تربیت انها نقش اثرگذار خوبی داشته باشد.

عسکری نقش و فرصت دادن به دانش اموزان و درک کردن اولیا را در اثربخش کردن تربیت بسیار مهم ارزیابی کرد که باید در سال جاری در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس برگزاری اردوهای هدفمند و با برنامه ره یاران را به عنوان اولویت خود دانست و گفت: باید انجام این شکل برنامه ها در همه استان توسعه یابد تا همه معلمان با روحیه تحولی در کلاس درس حاضر شوند و سال اینده این کار در همه استان توسعه پیدا خواهد کرد.

عسکری استفاده از ظرفیت دانش اموزان و نشستن پای صحبت های انها را در امر تحول بسیار مهم دانست و گفت: هرچه این ارتباط قوی تر باشد تصمیمات و روش ها واقعی تر است.

خاطر نشان می شود: این اردو با حضور یکصد تن از معلمان ره یار تحول سراسر استان به مدت سه شبانه روز در شیراز برگزار و شرکت کنندگان با اتصال مبانی نظری سند تحول به برنامه ریزی تحول در مدرسه با حضور اساتید برجسته تعلیم و تربیت کشور اشنا خواهند شد.