وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

اخذ مصوبه تاسیس «پردیس اختصاصی تربیت مدیر مدرسه»

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پردیس اختصاصی تربیت معلم پرورشی، تاسیس شده است، از اخذ مصوبه تاسیس پردیس اختصاصی تربیت مدیر مدرسه، خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا مراد صحرائی در دوازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت افزود: شهید رئیسی، اولین رییس جمهوری بودند که در هیات امنای دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کردند و مصوبات تحولی بسیاری تصویب شد. ایشان به غایت به تربیت معلم اعتقاد و به آن علاقه داشت. چند ماه بعد، با حمایت شهید آیت الله رئیسی، مجموعه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان تصویب شد.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه، از حیث سیاست‌ها زیرساخت‌ها و محتواها، اتفاق بزرگی را رقم زده است گفت: تصویب نظام سنجش و پذیرش،
هیات جذب مرکزی، آبین نامه اختصاصی ارتقاء، آیین صلاحیت حرفه‌ای معلمان، افرایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و تاکید بر جذب افرادی که بتوانند بار تحول را به دوش بکشند، از همت و حمایت ایشان از تربیت معلم صورت گرفت.

وزیر آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان را بخش کلیدی اجرایی شدن سند تحول بنیادین دانست و اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان، موتور پیش برنده سند تحول و نرم افزار تربیتی کشور است.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آینده است، چون معلمان آینده ساز هستند از تاسیس پردیس اختصاصی تربیت معلم پرورشی خبر داد و اعلام کرد: همچنین مصوبه تاسیس پردیس اختصاصی تربیت مدیر مدرسه، اخذ شده است.

صحرائی در ادامه مدیران مدرسه را اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین مدیران کشور خواند و تاکید کرد که دانشگاه فرهنگیان در حوزه تعلیم و تربیت و در تربیتِ معلم باید مرجعیت ثابت و عملی پیدا کند. مرجعیت در تعلیم و تربیت و تربیت معلم به دانشگاه فرهنگیان هویت می دهد.

وی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان، معلمانی باید تربیت کند که همسو با تغییرات، دانش آموزان را تربیت کند. اگر نسل فکور، خلاق، کارآفرین، متعهد و … بخواهیم، باید معلمی این چنین تربیت کنیم و تربیت ۶ ساحتی کار کسی است که ۶ ساحتی تربیت شده باشد.

وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به اینکه شبکه شدن مدیریتی و ساختاری با دیگر ارکان نظام تعلیم و تربیت، وظیفه مهم دانشگاه فرهنگیان است خاطر نشان کرد: شبکه شدن معلمان با یکدیگر با سُنت هم آموزی از یکدیگر با محوریت دانشگاه فرهنگیان از دیگر ماموریت‌های مهم دانشگاه فرهنگیان است.

وی در پایان گفت: سال گذشته، کانون های ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد که ۵۰ هزار نفر را برای انتخاب بهترین‌ها برای شغل معلمی، ارزیابی کردند.