وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تصویب آیین نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی در هیئت دولت در راستای اجرای یکی دیگر از بخش‌های سند تحول

وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات دولت شهید جمهور در صفحه ویراستی اش نوشت: یکی از محور‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تاکید فراوانی بر این موضوع داشته‌اند و در ادامه راه رئیس جمهور شهید ۹ خرداد ۱۴۰۳ آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی در هیئت دولت تصویب شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات دولت شهید جمهور در صفحه ویراستی اش نوشت: یکی از محور‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تاکید فراوانی بر این موضوع داشته‌اند و در ادامه راه رئیس جمهور شهید ۹ خرداد ۱۴۰۳ آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی در هیئت دولت تصویب شد.

همچنین آمار‌ها حاکی از افزایش ۱۳ درصدی هنرجویان دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هنرستان‌ها در دولت است و با حمایت از فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش و توسعه عدالت و نصیب برابر آموزشی تعداد هنرجویان هنرستان‌های شبانه‌روزی در سه سال تحصیلی اخیر با روند افزایشی ۱۱درصد روبرو بوده است.

در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های بومی در مناطق محروم و مرزی کشور تعداد ۱۰۸ هزار و ۵۸۲ نفر در هنرستان‌های شبانه‌روزی تحت پوشش مهارت آموزی قرار دارند.

در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در راستای گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های بومی در مناطق (روستایی و عشایری) تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ روستایی و عشایری تحت پوشش مهارت آموزی قرار دارند که از این تعداد پنج هزار و ۲۰۳ نفر عشایر هستند.