فراخوان دومین رویداد ملی «‌مدارس آینده»

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در نظر دارند بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام «تامین فضا، تجهیزات و فناوری» دومین رویداد ملی «‌مدارس آینده» را برگزار کنند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بدین منظور از صاحب نظران و متخصصین موضوع در امر فضاهای آموزشی تربیتی و ورزشی دعوت به عمل می‌آید تا ایده‌ها ابتکارات آثار خلاقانه و دستاوردهای خود را در زمینه‌های مختلف علمی فنی مهندسی فناوری روش‌ها و فنون آموزش و انتقال محتوا با هدف کیفیت بخشی آموزش محیط کالبدی فضاهای آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی در مدارس آینده به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

شرکت کنندگان در رویداد

شرکت‌های تولیدی و موسسات دانش بنیان

شرکت‌های مهندسین مشاور، محققان و صاحبان ایده

دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی پارک‌های علم و فناوری

استادان دانشجویان و صاحب نظران علوم فنی مهندسی فناوری مراکز رشد واحدهای فناور روانشناسی جامعه شناسی علوم انسانی

هنر و سایر پژوهشگران و محققان

معلمان، مدیران سیاست گذاران دانش آموزان ذی نفعان و بهره برداران فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

جوایز و مزایای شرکت در رویداد

۱) حمایت از ایده‌ها و آثار برگزیده توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در قالب اعطای تسهیلات

۲) کاربست ایده‌ها و آثار برگزیده رویداد متناسب با اقتضائات ملی و محلی در مدارس

۳) نمایش ایده‌ها و آثار در نمایشگاه

٤) چاپ ایده‌ها و آثار در کتاب مدرسه آینده

بخش ها و محورهای رویداد

۱) مدرسه آینده و نظام آموزشی

۲) مدرسه آینده کانون تربیت و پیشرفت محله (مدرسه در مقیاس شهر)

۳) مدرسه آینده و محیط کالبدی (مدرسه در مقیاس کالبد معماری)

٤) مدرسه آینده و تجهیزات و تکنولوژی‌های آموزشی (مدرسه در مقیاس اجزاء)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی future.dres.ir مراجعه نمایید.