رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور :

الگوهای جامعه معلمین باید به عنوان قهرمان معرفی شوند