تیزر بازدید وزیر آموزش و پرورش از نمایشگاه رویداد الف‌تا