رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی تأکید کرد:

ساماندهی مدارس غیردولتی با محوریت اجرایی سازی سند تحول بنیادین

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده در جلسه توجیهی نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی اظهار کرد: آموزش و پرورش در جهان امروز از اهمیت بی بدیلی برخوردار است به گونه ای که کلید پیشرفت و تعالی همه کشورها منوط به بالندگی و پیشرفت آموزش و پرورش آن کشور و تربیت نسلی آگاه و متعهد به عنوان خروجی نیروی انسانی این سازمان عظیم است.

وی افزود: در همه کشورها نگاه به نیروی انسانی نگاهی هدفمند که عامل توسعه و بالندگی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی، و اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نیروی انسانی عامل خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی تصریح کرد: استمرار و تداوم انقلاب اسلامی بر دوش نیروی انسانی متعهد و تعلیم دیده و آگاهی است که محصول آموزش و پرورش است و در آینده گسترش و حفظ دستاوردهای این نظام مقدس نیز برعهده آن هاست. لذا بخش اعظم این نیروی انسانی در مجموعه عظیم آموزش و پرورش تربیت می شوند.

وی با بیان اینکه بخشی از این نیروی انسانی در مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی تربیت، رشد تعالی و تحویل آن ها به اجتماع شکل می پذیرد، افزود: هم اکنون نگاه های مختلفی به این حوزه وجود دارد و برخی از متخصصین و دغدغه مندان حوزه تعلیم و تربیت وجود مدارس غیردولتی را کمکی شایان برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت دانسته و عین عدالت آموزشی تعبیر می کنند. و در مقابل عده ای بر این باورند که ایجاد مدارس غیردولتی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و دسترسی طبقه مرفه به آموزش های بهتر می شود و انتقاداتی به این حوزه وارد می کنند.

محمودزاده گفت: با توجه به اسناد بالادستی و برنامه دولت مردمی سیزدهم و برنامه های وزیر محترم آموزش و پرورش ساماندهی مدارس غیردولتی را در برنامه کاری داریم تا بتوانیم بسیاری از نقدهای که برمدارس غیردولتی انجام می پذیرد، مرتفع سازیم. هرچند برخی از مدارس غیردولتی بسیار پیشرو و همگام با نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور هستند و برنامه های آموزشی و پرورشی آن ها هماهنگ با برنامه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: هنر ما به عنوان متولیان آموزش و پرورش باید این باشد که کارهای خوب این مدارس را در نظام تعلیم و تربیت کشور، به ویژه مجموعه مدارس غیردولتی تکثیرکنیم .و همگانی کردن نگاه های تربیتی و فرهنگی و آموزشی را در سایر مدارس تسری بخشیم. لذا نیازمند هم گرایی و هم افزایی بیشتری هستیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: در سازمان دنبال سه نوع رویکرد و برنامه هستیم که یکی از برنامه ها تغییرات در قوانین و مقررات مدارس غیردولتی با رویکرد تسهیل امور و مانع زدایی و همگانی شدن مشارکت و مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش است و رویکرد دوم و محور دومی که ما در مجموعه مدارس غیردولتی دنبال آن هستیم بحث کیفی سازی مجوزهای مدارس حقیقی است.

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش بخشی از مسئولیت های خطیر آموزشی و پرورشی خود را به مدارس غیردولتی واگذار کرده است، لذا مؤسسین مدارس غیردولتی باید واجد شرایط و صاحب صلاحیت باشند و مجوزهایی که صادر می شود نباید محل درآمد و بنگاه اقتصادی برای بعضی ها باشد. اگر قرار است که واگذاری بخشی از مأموریت های خطیر آموزشی و پرورشی به بخش غیردولتی اتفاق بیفتد کسانی متولیان این امر شوند که صلاحیت حرفه ای این موضوع را داشته باشند. تا بتوانند دانش آموزانی شش ساحتی و در تراز انقلاب اسلامی تربیت نمایند. تلاش مجدانه ای صورت گرفته که مجوزهای صادره در راستای نگاه جدید بوده و کیفی سازی اتفاق بیفتد.

محمودزاده با بیان اینکه مجوزهایی که در سال های گذشته مشکل دار بوده اند، یا افراد صلاحیت حرفه ای مدرسه داری را ندارند، بازنگری می شود اظهارکرد: در کنار اعطای مجوزهای با کیفیت حقیقی، سیاست و برنامه بعدی ما گسترش مدارس غیردولتی حقوقی وابسته به ارگان ها و مؤسسات آموزشی دولتی، فرهنگی، مذهبی، دانشگاهی و… است و ما همواره اقرار داریم که پیگیری و انجام مأموریت تعلیم و تربیت آینده سازان این مرز و بوم، به تنهایی از عهده آموزش و پرورش بر نمی آید و این امر خطیر نیازمند مشارکت همه ذی نفعان است. توفیقات خوبی هم در این راستا حاصل شده است.

وی ادامه داد: در راستای مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، به دنبال مدارس غیرانتفاعی عام المنفعه هستیم تا بتوانیم در جهت سیاست ها و شعارهای دولت سیزدهم مدارس غیردولتی را گسترش دهیم که در خدمت خانواده بی بضاعت، و دانش آموزانی که علاقمند به تحصیل در مدارس باکیفیت هستند و توان پرداخت شهریه را ندارند، باشند. هدف ما ساماندهی کشوری آن با عنوان فعال سازی ظرفیت های مردمی با راهبری و نظارت مردم است که در سند تحولی دولت بر آن تأکید شده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: کاری که امروز مشترکا با همکاری شما عزیزان باید انجام دهیم و هدف اصلی از تشکیل این جلسه نیز همین است، ساماندهی آموزشی و پرورشی با محوریت اجرایی سازی سند تحول بنیادین است. و با اجرای مهندسی کیفیت در آموزش و پرورش مدارس و مراکز غیردولتی و مدارس هیأت امنایی و آموزش از راه دور، به دنبال تقویت حوزه مختلف آموزشی و پرورشی به موازات همدیگر هستیم.

وی افزود: اغلب مدارس غیردولتی در مسائل پرورشی در سال های گذشته ورود خوبی نداشته اند اگر امروز ما شاهد تحصیل ۱۲.۱۹ درصد از دانش آموزان در مدارس غیردولتی هستیم، چند درصد از این دانش آموزان در مسابقات فرهنگی، تربیتی، ورزشی و… حضور دارند و مقام می آورند؟ آیا اندازه ۱۲ درصد سهم داریم؟