حمید رفیعی، دبیر اجرایی دوره آموزشی ره یاران تحول:

برگزاری دوره آموزشی رهیاران تحول با حضور ۱۵۰۰ معلم در مشهد

دوره آموزشی رهیاران تحول در راستای اجرای سند تحول بنیادین و با حضور ۱۵۰۰ معلم برگزیده از سراسر کشور در مشهد آغاز شد.

حمید رفیعی، دبیر اجرایی این مراسم، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دوره رهیاران تحول برای معلمانی طراحی شده که به صورت رسمی در وزارت آموزش و پرورش مشغول خدمت هستند. در این طرح در سه مرحله مبانی تحول، مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و الگوها و ایده‌های تحول‌آفرین طراحی شده است. به معلمان دارای انگیزه تحول‌خواهی توصیه می‌شود حتما در این دوره‌ها شرکت کنند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن مرحله نخست دوره، سه بخش مجازی، حضوری(۱۰ روزه) و تداوم سیر مطالعاتی پیش‌بینی شده است.

رفیعی بیان کرد: این دوره ۱۰ روزه با حضور اساتید برجسته کشوری و با استفاده از چرخه فرآیندهای ارائه، مطالعه، مباحثه و ارائه کارخواست برگزار می‌شود و در تمام مراحل تحلیل و بررسی عملکرد شرکت‌کنندگان مد نظر قرار می‌گیرد. ادامه فرایند دوره با توجه به نتایج آزمون و تحلیل عملکرد فرآیندی شرکت‌کنندگان خواهد بود و کیفیت حضور و همراهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دبیر اجرایی دوره آموزشی رهیاران تحول خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره، آماده‌سازی رهیاران تحول در مناطق آموزشی مختلف برای راهبری مدارس تحولی در هر منطقه است. از همین رو قرار است در هر منطقه آموزشی تعدادی مدرسه انتخاب شود که به عنوان نمونه بر اساس سند تحول بنیادین و مبانی آن با تاکید بر یک تربیت ۶ ساحتی اداره شود.

وی ادامه داد: انتخاب این مدارس و راهبری و مشاوره مستمر و همچنین نظارت بر آن‌ از سوی رهیاران تحول انجام خواهد شد. رهیاران تحول از میان کسانط که هر سه مرحله آموزش شامل آشنایی با مبانی تحول، آشنایی با مبانی تربیت اسلامی و در نهایت آشنایی با الگوهای عملی مدیریت و تربیت در مدرسه(مدیریت آموزشگاهی و برنامه درسی تحول‌گرا) را سپری نمایند، انتخاب می‌شوند. رهیاران می‌توانند از میان معلمان، مدیران و کارمندان برجسته با رویکردهای تربیتی و تحولی انتخاب شوند.

رفیعی یادآور شد: تعداد مدارس تحولی در سال نخست متناسب با تعداد راهبران طی مدت ۲ تا سه سال افزایش خواهد یافت و پس از آن همزمان با اجرای سراسری آیین‌نامه رتبه‌بندی مدارس توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارتخانه به صورت گسترده و سراسری پیگیری خواهد شد تا تمام مدارس کشور بر اساس تجربه این دوره و ذیل آیین‌نامه رتبه‌بندی مدارس سامان یابند.