با حكم رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش:

6 عضو جديد شوراي عالي آموزش و پرورش منصوب شدند

رئیس جمهور در احکام جداگانه ای و با استناد به بند الف ماده 8 و بندهای 10، 12 ، 13 و 14 ماده 9 و در اجرای ماده 11 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 1358 (اصلاحی مورخ 1381.7.29 مجلس شورای اسلامی)، 6 جديد عضو شورای عالی آموزش و پرورش را برای یک دوره 4 ساله منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ جناب آقاي دكتر آريا الستي، سركار خانم دكتر ايراندخت فياض و جناب آقاي دكتر رحمت الله مرزوقي معرفي از سوي وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، سركار خانم فاطمه آگاهي و جناب آقاي عليرضا كربلايي ميرزا از سوي شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و همچنین آيت الله محمود رجبي به عنوان مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به عضويت شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شدند.

متن حكم رئيس جمهور براي اعضاي جديد شوراي عالي آموزش و پرورش به شرح زير است:

نظر به ضرورت اهتمام ویژه به مقوله مهم تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین موضوع تمدنی، حاکمیتی، ملی و دینی و سنگ بنای آینده کشور؛ همکاری مجدانه با سایر اعضای محترم نسبت به ترمیم و به روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ بررسی و تصویب راهبردها و خط مشی های نظام آموزشی کشور با تأکید بر گسترش عدالت آموزشی مبتنی بر نظام مسائل تعلیم و تربیت کشور؛ تقویت مشارکت های مردمی در امر آموزش و پرورش؛ بازنگری در نظام برنامه ریزی و ارزشیابی آموزش و پرورش مبتنی بر تقویت هویت ملی، انقلابی و اسلامی دانش آموزان، مواجهه فعالانه با تحولات فناوری و نوآوری در شیوه ها و قالب های یاددهی و یادگیری و توسعه کمی و کیفی نظام تربیت معلم با تاکید بر تقویت دانشگاه فرهنگیان تلاش حداکثری مصروف دارید.

 توفیقات روزافزون شما را در انجام شایسته وظایف محوله، تحقق آرمان های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سیدابراهیم رئیسی

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش